درباره ما


صندوق قرض الحسنه همت کاشمر


این صندوق در سال 1354 با تلاش ها و فدا کاری های جمعی از افراد خیر شهرستان پایه گذاری شد و تا امروز افتخار این را دارد که همراه شما مردم عزیز باشد .