راهنمای واریز


مشتریان عزیز


مشتریان عزیز برای دریافت شناسه واریز ابتدا کد ملی و شماره تلفن خود را وارد کرده پس از انتقال به صفحه بعدی شماره حساب یا شماره وام خود را وارد کرده و شناسه پرداخت را دریافت کنید.

پس از دریافت شناسه پرداخت در صورت تمایل می توانید مبالغ واریزی به حساب و اقساط وام دریافتی خود را به یکی از روش های زیر به نام صندوق قرض الحسنه همت کاشمراز طریق مراجعه حضوری به بانک های تجارت ، ملی و ملت یا از طریق خودپرداز و همراه بانک های قید شده با درج کد شناسه واریز نمایید.

با تشکر از حسن انتخاب شما